Wróć do poprzedniej strony...

Strona główna


Dot. Lotu Konkursowego nr VIII HEIDE II 16.06.2019 r.

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 11.06.2019

Szanowni Koledzy,

Podział koszy: JEDZIE TYLKO SAMOCHÓD

Sekcja Piła =42 kosze, Sekcja Złotów = 40 koszy, Sekcja Krajenka = 17 koszy, Sekcja Okonek = 13 koszy, 

Wkładamy po:  17 szt./kosz

Odjazd kabiny, SOBOTA 15.06.2019.:

Okonek godz. 6:00,  Złotów godz. 7:00,   Krajenka 7:40,  Piła godz. 8:30

Sugeruje się iż koszowanie powinno zostać zakończone min. 15 min przed planowanym odjazdem kabiny.

Planowane otwarcie zegarów: NIEDZIELA 02.06.2019 r. godz. 16:00

Zarząd Oddziału zastrzega możliwość ODWOŁANIA lub PRZEŁOŻENIA w/w lotu ze względu na warunki atmosferyczne.

 

PODCZAS KOSZOWANIA PRZEZ KOSTKI ESK NIE MA KONIECZNOŚCI TYPOWANIA GOŁĘBI W ZEGARZE – PRZESTRZEGAMY TYLKO KOLEJNOŚCI KOSZOWANYCH GOŁĘBI: PIERWSZE 5 szt. ZAKOSZOWANYCH GOŁĘBI ZALICZAJĄ SIĘ DO INTERMISTRZOSTWA, KOEJNE 5 ZAKOSZOWANYCH ZALICZA SIĘ DO GMP (wraz z tymi do Intermistrzostwa)

Proszę o:

- Przestrzeganie ustalonych ilości koszy i gołębi !

- Opisanie NIEPEŁNYCH koszy ilością !

- Planowe odjazdy kabiny z punktów wkładania!

- Kosze ładujemy równo w kolejnych kolumnach po obu stronach, według kolejności przejazdu kabiny:

- Dolny i górny rząd pozostawiamy pusty.

- Prezesi poszczególnych Sekcji lub Przewodniczący Punktu Wkładań po zakoszowaniu wszystkich gołębi niezwłocznie przekazuje informację do V-ce Prezesa ds. Lotowych ILE GOŁEBI oraz ILU HODOWCÓW bierze udział w niniejszym locie.

- W kabinie znajdować mogą się tylko gołębie zgłoszone na spisie „z całości” !

- Każdy koszowany na lot gołąb, musi posiadać na znaczniku lub obrączce elektronicznej  naklejkę z aktualnym numerem telefonu Hodowcy lub telefonem kontaktowym do Oddziału zrzeszającego Hodowcę !

 

Z pozdrowieniem „DOBRY LOT”

Emil_B


Harmonogram koszowań gołębi oraz przejazdu kabiny

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 14.05.2019

Szanowni Koledzy,

W dziale „PLIKI DO POBRANIA” dodany został harmonogram koszowań gołębi oraz przejazdu kabiny w sezonie lotowym 2019 r.

Zarząd Oddziału zastrzega możliwość modyfikacji niniejszego harmonogramu.

 

Z pozdrowieniem „DOBRY LOT”

Emil_B


PROTOKÓŁ 2 minuty

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 04.05.2019

Szanowni Koledzy,

Przypominam o przestrzeganiu Regulamin Lotowo – Zegarowy, Załącznik nr 1 Instrukcja wkładania gołębi na lot na Punkcie Wkładań pkt 9 p.pkt I

Przypominam iż wszystkie obowiązujące regulaminy znajdują się w zakładce REGULAMINY i Każdy ma do nich dostęp

p.pkt. i   po włożeniu wszystkich gołębi danego hodowcy, obsługujący urządzenie niezwłocznie (max. do 2 minut) przed rozpoczęciem koszowania gołębi następnego hodowcy drukuje listę startową, którą Zespół Wkładaniowy czytelnie podpisuje na każdej kartce dowolnego formatu wspólnie z wkładającym gołębie i przekazuje do Komisji Lotowej. W przypadku przekroczenia limitu czasowego 2 minut, Komisja Wkładaniowa sporządza na tą okoliczność protokół podając przyczynę opóźnienia wydruku. Powyższy protokół należy załączyć do listy startowej tego Hodowcy.

Na powyższą okoliczność został przygotowany protokół który znajduje się w zakładce „PLIKI DO POBRANIA”

 

Z pozdrowieniem „DOBRY LOT”

Emil_B


Obrączki Olimpijskie - Derby wprowadzanie do zegara

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 10.04.2019

REGULAMIN LOTOWO - ZEGAROWY 

Rozdział XV – Przepisy końcowe 

Pkt 4-d) W przypadku obrączek rodowych specjalnych (np. DERBY) po oznaczeniu państwa zapisać ustalony symbol obrączki specjalnej. Np. PL-DE-19-123456


Powyżej wyświetlono wszystkie dostępne wpisy.

>> pokaż pięć ostatnich wpisów + wpisy z ostatnich 31 dni <<

Ostatnio dodano wyniki dla lotu:
Tarnow
z dnia 09.06.2019Plan lotów
gołębie dorosłe
sezon 2019


Plan lotów
gołębie młode
sezon 2019